Houby na Hlinecku

Krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa

Krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa

(Pers.) Fr.
VI. – XI.
Nejedlý
říše Fungihouby » třída Dacrymycetes » řád Dacrymycetaleskropilkotvaré » čeleď Dacrymycetaceaekropilkovité
Vědecká synonyma
Calocera cavaraeBres. & Cavara
Calocera flammea Fr.
Calocera stricta Fr.
Calocera viscosa var. cavarae (Bres.) McNabb
Clavaria viscosa Pers.

Popis

Plodnice je 3 – 10 cm vysoká, do 3 cm široká, gelatinózní, vzpřímená, keříčkovitě rozvětvená, za sucha rohovitá, za vlhka opět nabobtná. Je velmi špatně oddělitelná od podkladu.
Větévky jsou většinou válcovité, parohovitě dělené, hladké, za vlhka slizké a kluzké, pevné, tuhé, směrem k bázi mírně zploštělé a někdy i podélně rýhované. Barvy zlatožluté až oranžové až oranžově červené, často bíle poprášené. Pokrývá je výtrusorodá vrstva.
Třeň tvoří hluboce kořenující provazec ve dřevě, který je 20-25 cm dlouhý, na bázi bíle plstnatý, z něhož pak tato houba vyrůstá.
Dužnina je žlutavě bílá, pružně houževnatá, ohebná, chrupavčitá, nelámavá, často dutá, vůně nevýrazná. Chuť taktéž nevýrazná.
Výtrusný prach je bílý až světle okrově žlutý, výtrusy jsou válcovité, mírně zakřivené, bezbarvé, velikosti 8-12 x 3,5-4,5 µm.

Ekologie

Výskyt červen až listopad, hojně na odumřelém dřevě ve smrkových monokulturách a přirozených smrčinách v rovině i pahorkatině, na starých pařezech jehličnanů zvláště smrků. Upřednostňuje nevápenitou, chudou a suchou půdu. V blatkových vrchovištích, přechodových rašeliništích a v přirozených porostech podhorského a horského stupně.

Nejedlý.

Možné záměny

Krásnorůžek rohovitý (Calocera cornea), který je menší, není rozvětvený, je maximálně rozdvojený a roste na listnatých dřevinách. Je nejedlý.
Kyjanka svazčitá (Clavulinopsis corniculata), která je křehká a roste v trávě a mechu. Je taktéž nejedlá.

Zajímavosti

Lze jej použít pouze jako barevnou dekoraci do naložených světlých hub. Pro svoji tuhost je velmi těžko stravitelný. Svým vzhledem připomíná paroží nebo rozvětvené korály. Rozkládá odumřelou dřevní hmotu.

Literatura

Internetové stránky 2003.
Velký atlas húb. Autor Pavol Škubla 2007 str. 280.
Encyklopedie hub a lišejníků. Autor Vladimír Antonín 2006 str. 161.
Velký fotoatlas hub z jižních Čech. Autor Tomáš Papoušek 2004 str. 94, 95, 96, 304.
Houby. Autor Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier 1999 str. 58.
Encyklopedie hub. Autor Gerrit J. Keizer 1998 str. 87.
Houby. Autor Mirko Svrček 1996 str. 62.
Houby. Autor Helmut a Renata Grünertovi 1995 str. 248.
Co víme o houbách. Autor Jaroslav Klán 1989 str. 188, 197, 251.
Houby Československa v jejich životním prostředí. Autor Albert Pilát 1969 str.90, (bar. příl. 7/14).

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *