Zemnička zářivá – Neottiella vivida

Zemnička zářivá – Neottiella vivida (Nyl.) Dennis 1960 III. – X. Nejedlá říše Fungi – houby »  třída Pezizomycetes »  řád Pezizales – kustřebkotvaré »  čeleď Pyronemataceae – ohnivkovité »  rod Neottiella – zemnička Vědecká synonyma Peziza vivida Nyl. Peziza rutilans var. vivida (Nyl.) anon. ined. Humaria vivida (Nyl.) Sacc. Leucoscypha vivida (Nyl.) Dennis &Číst více

Hřib oranžový – Boletus aurantiosplendens

Hřib oranžový – Boletus aurantiosplendens Baroni, 1998 VII – IX Vzácný říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Boletales – hřibotvaré » čeleď Boletaceae – hřibovité Tyto fotografie a nález je ze Severni Ameriky, stat Georgia, mesto Suches, jizni konec Apalacskeho pohori. Hřiby rostou nyní už facebookový kamarádce Ivaně Gasaway kolemČíst více

Pavučinec dvojtvárný – Cortinarius biformis

Pavučinec dvojtvárný – Cortinarius biformis Fr. 1838 VIII. – IX. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Cortinariaceae – pavučincovité » rod Cortinarius – pavučinec Hojný pavučinec rostoucí od pozdního léta do podzimu na kyselých půdách pod jehličnany (smrk, borovice), častěji ve vyšších polohách. ProměnlivýČíst více

Penízovka prodloužená kroucená – Rhodocollybia prolixa var. distorta

Penízovka prodloužená kroucená – Rhodocollybia prolixa var. distorta (Fr.) Antonín & Noordel. VI. – X. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Marasmiaceae – špičkovité » rod Rhodocollybia – penízovka » druh Rhodocollybia prolixa – penízovka prodloužená Vědecká synonyma Agaricus distortusFr.Collybia prolixa var. distorta (Fr.)Číst více

Ryzec klamný – Lactarius decipiens

Ryzec klamný – Lactarius decipiens Quél.1885 VI. – X. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Russulales – holubinkotvaré » čeleď Russulaceae – holubinkovité » rod Lactarius – ryzec Vědecká synonyma Lactifluus decipiens(Quél.) KuntzeLactarius theiogalus var. decipiens (Quél.) MaireLactarius rufus var. decipiens (Quél.) Killerm.Lactarius rubescens Bres. Další jména = ryzecČíst více

Outkovka polní – Dichomitus campestris

Outkovka polní – Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz 1966 I.-XII. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Polyporales – chorošotvaré » čeleď Polyporaceae – chorošovité » rod Dichomitus – outkovka Vědecká synonyma Trametes campestrisQuél.Antrodia campestris (Quél.) P. Karst.Coriolellus campestris (Quél.) BondartsevPolyporus campestris (Quél.) Krieglst.Favolus campestris (Quél.) Zmitr. Druh jeČíst více

Štětinatka jehlicová – Desmazierella acicola

Štětinatka jehlicová – Desmazierella acicola Lib. 1829 II. – V. Vzácná říše Fungi – houby » třída Pezizomycetes » řád Pezizales – kustřebkotvaré » čeleď Chorioactidaceae » rod Desmazierella – kosmatka Vědecká synonyma Verticicladium trifidumPreuss Další jména = kosmatka borová Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie EN (ohrožený). Popis Vytváří drobné 1-4mm velikéČíst více

Palečka Winterhoffova – Tulostoma winterhoffii

Palečka Winterhoffova – Tulostoma winterhoffii H. Schub. & P. Specht X. -VI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Agaricaceae – pečárkovité » rod Tulostoma – palečka O Palečkách Plodnice jsou v mládí kulovité a podzemní, v dospělosti je kulovitý nebo mírně zploštělý, paličce podobnýČíst více

Kornatec růžový – Corticium roseum

Kornatec růžový – Corticium roseum Pers. 1794 I. – XII. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Corticiales » čeleď Corticiaceae – kornatcovité » rod Corticium – kornatec Vědecká synonyma Telephora rosea(Pers.) Pers.Thelephora rosea (Pers.) Pers.Himantia rosea (Pers.) Fr.Athelia rosea (Pers.) Chevall.Lyomyces roseus (Pers.) P. Karst.Hypochnus roseus (Pers.) J. Schröt.PeniophoraČíst více

Křehutka kuželovitá – Psathyrella conopilus

Křehutka kuželovitá – Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis 1949 VII. – XI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Psathyrellaceae – křehutkovité » rod Psathyrella – křehutka Vědecká synonyma Agaricus conopilusFr.Drosophila conopilus (Fr.) Quél.Agaricus aratus Berk.Psathyrella arata (Berk.) Sacc.Psathyra conopilea (Fr.) P. Kumm.PsathyraČíst více

Řasnatka hrbolkatá – Peziza polaripapulata

Řasnatka hrbolkatá – Peziza polaripapulata (J. Moravec) K. Hansen 1998 VI. – IX. Nejedlá – vzácná říše Fungi – houby » třída Pezizomycetes » řád Pezizales – kustřebkotvaré » čeleď Pezizaceae – kustřebkovité » rod Peziza – řasnatka Popis Plodnice jsou 10-30 mm široké, técium olivové. Výtrusný prach – výtrusy oválné se dvěma malými tukovýmiČíst více

Šťavnatka žlutolemá – Hygrophorus chrysodon

Šťavnatka žlutolemá – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 1838 VII. – X. Jedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Hygrophoraceae – šťavnatkovité » rod Hygrophorus – šťavnatka Vědecká synonyma Agaricus chrysodonBatsch Hygrophorus chrysodon var. leucodon Alb. & Schwein. Další jména = šťavnatka žlutolupenná Popis Klobouk 25-70Číst více

Pavučinec plavooranžový – Cortinarius collinitus

Pavučinec plavooranžový – Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. 1838 VIII. – X. Jedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Cortinariaceae – pavučincovité » rod Cortinarius – pavučinec Vědecká synonyma Agaricus collinitusPers.Myxacium collinitum (Sowerby) Kumm.Cortinarius cylindripes KauffmanCortinarius muscigenus Peck Další jména = mazavec plavooranžový Popis Klobouk, 2Číst více

Muchomůrka Vittadiniho – Amanita vittadinii

Muchomůrka Vittadiniho – Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. V. – IX. Chráněná říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Amanitaceae – muchomůrkovité » rod Amanita – muchomůrka Vědecká synonyma Agaricus vittadiniiMorettiLepiota vittadini (Moretti) Quél.Lepidella vittadinii (Moretti) E.-J. GilbertAspidella vittadinii (Moretti) E.-J. GilbertArmillaria vittadinii (Moretti) Locq. Druh jeČíst více

Číšovec mechomilný – Chromocyphella muscicola

Číšovec mechomilný – Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk VIII. – X Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Inocybaceae » rod Chromocyphella – číšovec Vědecká synonyma Cyphella muscicolaFr.Calyptella muscicola (Fr.) Quél.Arrhenia muscicola (Fr.) Quél.Chaetocypha muscicola (Fr.) KuntzePhaeocyphella muscicola (Fr.) ReaCyphella fuscospora Curr.Phaeocyphella fuscospora (Curr. ex Cooke)Číst více