Houby na Hlinecku

A – Z / Kudlův atlas hub

Boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica

Posted on:
Sobota, 13 března, 2021
Author:
kudluvfotoatlashub

Boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 1882 I.-XII. Jedlá   říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Auriculariales – boltcovitkotvaré »  čeleď Auriculariaceae – boltcovitkovité »  rod Auricularia – boltcovitka Vědecká synonyma Helvella mesenterica Dicks. Phlebia mesenterica (Dicks.) Fr. Merulius mesentericus (Dicks.) Schrad. Tremella corrugata Schwein. Auricularia corrugata Sowerby Auricularia […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Ostnateček Bourdotův – Steccherinum bourdotii

Posted on:
Sobota, 23 ledna, 2021
Author:
kudluvfotoatlashub

Ostnateček Bourdotův – Steccherinum bourdotii Saliba & A. David 1988 III. – XII. Nejedlá říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Polyporales – chorošotvaré »  čeleď Meruliaceae – dřevokazovité »  rod Steccherinum – ostnateček Vědecká synonyma Irpex bourdotii (Saliba & A. David) Kotir. & Saaren. Popis Celkem hojný, avšak přehlížený druh […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Helmovka rýhonohá – Mycena polygramma

Posted on:
Neděle, 17 ledna, 2021
Author:
kudluvfotoatlashub

Helmovka rýhonohá – Mycena polygramma (Bull.) Gray VIII. – X. Nejedlá říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Agaricales – pečárkotvaré »  čeleď Mycenaceae »  rod Mycena – helmovka Vědecká synonyma Agaricus polygrammus Bull. Mycena polygramma f. candida J.E. Lange Mycena polygramma f. pumila J.E. Lange Další jména = helmovka brázditá […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Číšovec topolový – Phaeosolenia platensis

Posted on:
Středa, 16 prosince, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Číšovec topolový – Phaeosolenia platensis (Berk.) W.B. Cooke 1961 XI – III. Nejedlý říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Agaricales – pečárkotvaré »  čeleď Inocybaceae »  rod Phaeosolenia Vědecká synonyma Solenia platensis (Speg.) Rick Phaeocyphella chusqueae Pat. Cyphella chusqueae (Pat.) Sacc. Cyphella densa Berk. Chaetocypha densa (Berk.) Kuntze Phaeosolenia densa […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva

Posted on:
Úterý, 24 listopadu, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton VIII. – XI. Jedlá říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Agaricales – pečárkotvaré »  čeleď Tricholomataceae – čirůvkovité »  rod Lepista – čirůvka Vědecká synonyma Agaricus personatus var. saevus Fr.Tricholoma personatum var. saevum (Fr.) DuméeTricholoma saevum (Fr.) GilletRhodopaxillus saevus (Fr.) MaireLepista saeva […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Závojenka plavozelenavá – Entoloma incanum

Posted on:
Neděle, 1 listopadu, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Závojenka plavozelenavá – Entoloma incanum (Fr.) Hesler 1967 VII. – XI. Nejeldá říše Fungi – houby »  třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé »  řád Agaricales – pečárkotvaré »  čeleď Entolomataceae – závojenkovité »  rod Entoloma – závojenka Vědecká synonyma Agaricus incanus Fr. Leptonia incana (Fr.) Gillet Leptonia incanus (Fr.) Gillet Rhodophyllus incanus (Fr.) E. Horak Leptonia […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | 2 Comments »

Zemnička zářivá – Neottiella vivida

Posted on:
Čtvrtek, 8 října, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Zemnička zářivá – Neottiella vivida (Nyl.) Dennis 1960 III. – X. Nejedlá říše Fungi – houby »  třída Pezizomycetes »  řád Pezizales – kustřebkotvaré »  čeleď Pyronemataceae – ohnivkovité »  rod Neottiella – zemnička Vědecká synonyma Peziza vivida Nyl. Peziza rutilans var. vivida (Nyl.) anon. ined. Humaria vivida (Nyl.) Sacc. Leucoscypha vivida (Nyl.) Dennis & […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Hřib oranžový – Boletus aurantiosplendens

Posted on:
Pondělí, 13 července, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Hřib oranžový – Boletus aurantiosplendens Baroni, 1998 VII – IX Vzácný říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Boletales – hřibotvaré » čeleď Boletaceae – hřibovité Tyto fotografie a nález je ze Severni Ameriky, stat Georgia, mesto Suches, jizni konec Apalacskeho pohori. Hřiby rostou nyní už facebookový kamarádce Ivaně Gasaway kolem […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | 2 Comments »

Pavučinec dvojtvárný – Cortinarius biformis

Posted on:
Sobota, 20 června, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Pavučinec dvojtvárný – Cortinarius biformis Fr. 1838 VIII. – IX. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Cortinariaceae – pavučincovité » rod Cortinarius – pavučinec Hojný pavučinec rostoucí od pozdního léta do podzimu na kyselých půdách pod jehličnany (smrk, borovice), častěji ve vyšších polohách. Proměnlivý […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Penízovka prodloužená kroucená – Rhodocollybia prolixa var. distorta

Posted on:
Středa, 3 června, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Penízovka prodloužená kroucená – Rhodocollybia prolixa var. distorta (Fr.) Antonín & Noordel. VI. – X. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Marasmiaceae – špičkovité » rod Rhodocollybia – penízovka » druh Rhodocollybia prolixa – penízovka prodloužená Vědecká synonyma Agaricus distortusFr.Collybia prolixa var. distorta (Fr.) […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Ryzec klamný – Lactarius decipiens

Posted on:
Sobota, 30 května, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Ryzec klamný – Lactarius decipiens Quél.1885 VI. – X. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Russulales – holubinkotvaré » čeleď Russulaceae – holubinkovité » rod Lactarius – ryzec Vědecká synonyma Lactifluus decipiens(Quél.) KuntzeLactarius theiogalus var. decipiens (Quél.) MaireLactarius rufus var. decipiens (Quél.) Killerm.Lactarius rubescens Bres. Další jména = ryzec […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Outkovka polní – Dichomitus campestris

Posted on:
Pátek, 27 března, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Outkovka polní – Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz 1966 I.-XII. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Polyporales – chorošotvaré » čeleď Polyporaceae – chorošovité » rod Dichomitus – outkovka Vědecká synonyma Trametes campestrisQuél.Antrodia campestris (Quél.) P. Karst.Coriolellus campestris (Quél.) BondartsevPolyporus campestris (Quél.) Krieglst.Favolus campestris (Quél.) Zmitr. Druh je […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Štětinatka jehlicová – Desmazierella acicola

Posted on:
Středa, 25 března, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Štětinatka jehlicová – Desmazierella acicola Lib. 1829 II. – V. Vzácná říše Fungi – houby » třída Pezizomycetes » řád Pezizales – kustřebkotvaré » čeleď Chorioactidaceae » rod Desmazierella – kosmatka Vědecká synonyma Verticicladium trifidumPreuss Další jména = kosmatka borová Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie EN (ohrožený). Popis Vytváří drobné 1-4mm veliké […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Palečka Winterhoffova – Tulostoma winterhoffii

Posted on:
Úterý, 24 března, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Palečka Winterhoffova – Tulostoma winterhoffii H. Schub. & P. Specht X. -VI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Agaricaceae – pečárkovité » rod Tulostoma – palečka O Palečkách Plodnice jsou v mládí kulovité a podzemní, v dospělosti je kulovitý nebo mírně zploštělý, paličce podobný […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Kornatec růžový – Corticium roseum

Posted on:
Úterý, 17 března, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Kornatec růžový – Corticium roseum Pers. 1794 I. – XII. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Corticiales » čeleď Corticiaceae – kornatcovité » rod Corticium – kornatec Vědecká synonyma Telephora rosea(Pers.) Pers.Thelephora rosea (Pers.) Pers.Himantia rosea (Pers.) Fr.Athelia rosea (Pers.) Chevall.Lyomyces roseus (Pers.) P. Karst.Hypochnus roseus (Pers.) J. Schröt.Peniophora […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Křehutka kuželovitá – Psathyrella conopilus

Posted on:
Sobota, 7 března, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Křehutka kuželovitá – Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis 1949 VII. – XI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Psathyrellaceae – křehutkovité » rod Psathyrella – křehutka Vědecká synonyma Agaricus conopilusFr.Drosophila conopilus (Fr.) Quél.Agaricus aratus Berk.Psathyrella arata (Berk.) Sacc.Psathyra conopilea (Fr.) P. Kumm.Psathyra […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Řasnatka hrbolkatá – Peziza polaripapulata

Posted on:
Pátek, 28 února, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Řasnatka hrbolkatá – Peziza polaripapulata (J. Moravec) K. Hansen 1998 VI. – IX. Nejedlá – vzácná říše Fungi – houby » třída Pezizomycetes » řád Pezizales – kustřebkotvaré » čeleď Pezizaceae – kustřebkovité » rod Peziza – řasnatka Popis Plodnice jsou 10-30 mm široké, técium olivové. Výtrusný prach – výtrusy oválné se dvěma malými tukovými […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Šťavnatka žlutolemá – Hygrophorus chrysodon

Posted on:
Pátek, 21 února, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Šťavnatka žlutolemá – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 1838 VII. – X. Jedlá říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Hygrophoraceae – šťavnatkovité » rod Hygrophorus – šťavnatka Vědecká synonyma Agaricus chrysodonBatsch Hygrophorus chrysodon var. leucodon Alb. & Schwein. Další jména = šťavnatka žlutolupenná Popis Klobouk 25-70 […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Pavučinec plavooranžový – Cortinarius collinitus

Posted on:
Čtvrtek, 20 února, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Pavučinec plavooranžový – Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. 1838 VIII. – X. Jedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Cortinariaceae – pavučincovité » rod Cortinarius – pavučinec Vědecká synonyma Agaricus collinitusPers.Myxacium collinitum (Sowerby) Kumm.Cortinarius cylindripes KauffmanCortinarius muscigenus Peck Další jména = mazavec plavooranžový Popis Klobouk, 2 […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Muchomůrka Vittadiniho – Amanita vittadinii

Posted on:
Pondělí, 3 února, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Muchomůrka Vittadiniho – Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. V. – IX. Chráněná říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Amanitaceae – muchomůrkovité » rod Amanita – muchomůrka Vědecká synonyma Agaricus vittadiniiMorettiLepiota vittadini (Moretti) Quél.Lepidella vittadinii (Moretti) E.-J. GilbertAspidella vittadinii (Moretti) E.-J. GilbertArmillaria vittadinii (Moretti) Locq. Druh je […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Číšovec mechomilný – Chromocyphella muscicola

Posted on:
Neděle, 2 února, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Číšovec mechomilný – Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk VIII. – X Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Inocybaceae » rod Chromocyphella – číšovec Vědecká synonyma Cyphella muscicolaFr.Calyptella muscicola (Fr.) Quél.Arrhenia muscicola (Fr.) Quél.Chaetocypha muscicola (Fr.) KuntzePhaeocyphella muscicola (Fr.) ReaCyphella fuscospora Curr.Phaeocyphella fuscospora (Curr. ex Cooke) […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Šmardka dlouhovýtrusá – Smardaea protea

Posted on:
Čtvrtek, 30 ledna, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Šmardka dlouhovýtrusá – Smardaea protea W.Y. Zhuang & Korf VIII. – XI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Pezizomycetes » řád Pezizales – kustřebkotvaré » čeleď Pyronemataceae – ohnivkovité » rod Smardaea – šmardka Popis Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí od léta do podzimu na sušších vápnitých půdách, hlavně pod jehličnany (smrk). Od ostatních druhů […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Rez česneková -Melampsora allii-fragilis

Posted on:
Úterý, 21 ledna, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Rez česneková -Melampsora allii-fragilis Kleb. 1901 V. – X. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Pucciniomycetes – rzi » řád Pucciniales – rzi » čeleď Melampsoraceae » rod Melampsora – rez Vědecká synonyma Melampsora allii-populinaKleb.Melampsora allii-salicis-albae Kleb.Caeoma allii-ursini G. WinterCaeoma alliorum LinkCaeoma ari-italici F. RudolphiUredo ari-italici (Req.) F. RudolphiMelampsora ari-salicina A. RaabeCaeoma galanthi UngerMelampsora […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Pavučinec červenokaštanový – Cortinarius vernus

Posted on:
Pátek, 17 ledna, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Pavučinec červenokaštanový – Cortinarius vernus H. Lindstr. & Melot 1994 IV. – VI. Nejedlý říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Agaricales – pečárkotvaré » čeleď Cortinariaceae – pavučincovité » rod Cortinarius – pavučinec Vědecká synonyma Cortinarius vernus var. nevadavernus Suár.-Sant. & A. OrtegaCortinarius vernus var. rubescens A. de Haan & […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Rez vejmutovková – Cronartium flaccidum

Posted on:
Středa, 15 ledna, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Rez vejmutovková – Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter IV. – VI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Pucciniomycetes – rzi » řád Pucciniales – rzi » čeleď Cronartiaceae » rod Cronartium – rez Vědecká synonyma Sphaeria flaccidaAlb. & Schwein.Cronartium aleanum Syd. & P. Syd.Cronartium antidesmae-dioicae Syd. & P. Syd.Peridermium appalachianum Hepting & […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »

Housenice červená – Cordyceps militaris

Posted on:
Pondělí, 13 ledna, 2020
Author:
kudluvfotoatlashub

Housenice červená – Cordyceps militaris (L.) Link 1818 VII. – XI. Nejedlá říše Fungi – houby » třída Sordariomycetes » řád Hypocreales – masenkotvaré » čeleď Cordycipitaceae » rod Cordyceps – housenice Vědecká synonyma Clavaria militarisL.Corynesphaera militaris (L.) Dumort.Torrubia militaris (L.) Tul. & C. Tul.Xylaria militaris (L.) GrayHypoxylon militare (L.) MératSphaeria militaris (L.) Ehrh. Popis […]

Posted in A - Z / Kudlův atlas hub | No Comments »