Houby na Hlinecku

Voskovka šarlatová – Hygrocybe coccinea

Voskovka šarlatová – Hygrocybe coccinea