Houby na Hlinecku

Číšovec topolový – Phaeosolenia platensis

Číšovec topolový – Phaeosolenia platensis

Foto Petr Topinka