Kuřátka horská – Ramaria largentii Mar & D.E. Stuntz VIII. – X. Jedlá (vzácná) říše Fungi – houby » třída Agaricomycetes – stopkovýtrusé » řád Gomphales » čeleď Gomphaceae – stročkovcovité Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie CR (kriticky ohrožený). https://www.youtube.com/watch?v=or2CRSPVpqY Rostou srpen až říjen. Jsou jedlá, ale pro její ochranu, ohrožení tento […]