Houby na Hlinecku

Pozvánka na Valnou hromadu ČMS

Valná hromada ČMS se bude konat v pondělí dne 31. května 2010 v budově VŠUP v Praze 1,
Náměstí Jana Palacha 80 (na stejném místě, jako přednášky ČMS pro veřejnost). Všichni členové ČMS jsou srdečně zváni, zejména uvítáme zástupce kroužků! Dozvíte se informace o činnosti ČMS v uplynulém období mezi valnými hromadami, co se povedlo a co naopak nikoliv, jak jsme si finančně vedli v roce 2009 a můžete zejména spolurozhodnout o úkolech, kterými by se společnost měla zabývat v příštím období a určit tak její další vývoj. Názory všech členů, zejména kroužků a mimopražských členů jsou vítány (a to nejen na valné hromadě, ale zejména během roku).
Valné hromady se mohou zúčastnit i nečlenové (budou však bez práva hlasovat), kteří se chtějí dozvědět něco více o činnosti naší nejstarší mykologické společnosti a třeba i na základě získaných informací se pak mohou rozhodnout stát se členy ČMS.
PROGRAM VALNÉ HROMADY
– 18:00 zahájení předsedou ČMS Ing. Jaroslavem Landou (z důvodu usnášení se v případě nedostatečného počtu členů dle §29 stanov vlastní zahájení posouvá na 18:30)
– volba mandátové komise
– volba návrhové komise
– vzpomínka na zemřelé
– zpráva o činnosti ČMS
– zpráva o hospodaření
– zpráva revizorů účtů
– návrhy na ocenění
– kontrola usnesení z minulé VH
– diskuse
– návrh usnesení
– schválení usnesení (resp. hlasování o schválení usnesení)
/Předpokládaný konec – cca 21 hodin./

Posted in Akce, pozvánky


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *