Na suchém spáleništi zaschlé šupinovky spáleništní… chlupáček na bukvici…