Houby na Hlinecku

MYKOTOXINY – Otrava závojenkou olovovou (ev. zvonovkou jarní)

Úvod pro naprosté laiky

Mykotoxiny představují skupinu organických látek, které spojuje prakticky jediná vlastnost: jsou vytvářeny mikroskopickými houbami, laicky plísněmi. Tyto houby se vyznačují tím, že nevytvářejí makroskopicky viditelné plodnice. Jejich vlákna podhoubí (mycelium) prorůstají různé materiály, popř. na nich vytvářejí povlaky. Za určitých okolností mohou být jako „plíseň“ označeny i ty houby, které tvoří makroskopické plodnice, jestliže jsou v takovém stadiu vývoje, že plodnice nejsou přítomny. Určitý zmatek v názvosloví vytvořili odborníci tím, že při tvorbě českého odborného názvosloví použili termín „plísně pravé“ k označení jedné konkrétní skupiny mikroskopických hub.
Mykotoxiny jsou toxické vůči člověku i užitkovým zvířatům. Některé z nich jsou prokázanými lidskými karcinogeny (tj. mohou u lidí vyvolat rakovinu), u dalších je tato vlastnost předpokládána na základě testů mutagenity i pokusů na zvířatech.
Počet mykotoxinů není přesně znám, neustále jsou objevovány nové látky této skupiny, na druhé straně dochází i k úbytku, a to tím mechanismem, že látky objevené nezávisle různými výzkumnými týmy jsou později ztotožněny.
Lze odhadnout, že celkem je asi 500 látek patřících do této skupiny.
Ze značného počtu mikroskopických hub je známo asi 150 druhů, které jsou schopny produkovat jeden nebo více mykotoxinů. Naneštěstí mezi ně patří řada běžných druhů, vyskytujících se v prostředí i na potravinách. Z tohoto důvodu je přítomnost porostu plísně na potravinách prakticky vždy spojena s rizikem, že mohla do ní naprodukovat nějakou nežádoucí látku.
Odstranění již naprodukovaných mykotoxinů z potraviny je v běžných podmínkách prakticky nemožné. Z některých krmiv lze mykotoxiny odstranit např. vymýváním kapalným čpavkem, avšak za cenu senzorického znehodnocení a snížení nutriční hodnoty. V domácnosti je nejjednodušším bezpečným řešením likvidace všech plesnivých potravin.
MYKOTOXINY

Toxiny makromycetů
Toxiny makromycetů lze rozdělit podle účinku i chemického složení.
Hepatonefrotoxický syndrom
Toxiny ucháče obecného
Toxiny muchomůrky zelené
Nefrotoxický syndrom
Toxiny pavučince plyšového
Syndromy trávicí trubice
Otrava závojenkou olovovou
Toxiny jedovatých hřibů
Toxiny holubinek a ryzců
Toxiny kuřátek
Syndrom antabusový
Toxiny hnojníku inkoustového
Halucinogenní syndrom
Halucinogenní houby
Muskarinový syndrom
Otrava vláknicí načervenalou
Pseudootravy
Zdravotní potíže po houbách

Otravy s postižením trávicí trubice

Otrava závojenkou olovovou (ev. zvonovkou jarní)


Otrava závojenkou olovovou i zvonovkou jarní může mít smrtný průběh u dětí, starších pacientů a pacientů s chorobami snižujícími odolnost vůči ztrátám vody a minerálních látek (například poruchy krevního oběhu, těžší choroby ledvin apod.). Projevuje se především průjmem a zvracením, které pacienta mohou vyčerpat a natolik dehydratovat, že nepřežije (tedy podobně jako některá bakteriální onemocnění).
Závojenka olovová Entoloma lividum je snadno zaměnitelná s čirůvkou májovkou, roste i na podobných lokalitách a doby jejich fruktifikace se překrývají. Ještě snadnější je záměna s jedlou závojenkou podtrnkou (kulinární užití podobné jako u májovky). Ta by se nikdy neměla sbírat jinde než v sadech se švestkami, kde je růst závojenky olovové prakticky vyloučen (obě závojenky se mohou vyskytovat např. na okraji lesa, kde rostou trnkové keře, zde je sběr podtrnek vysoce rizikový a nelze ho rozhodně doporučit. Zvonovka jarní bývá sbírána spíše náhodně, popř. „houbaři“, kteří sbírají prostě vše.
Pozor na závojenku jarní, která se nyní začíná objevovat na našich lokalitách. Já ji už našel minulý týden. Sice první tři kousky, ale už vystrkuje růžky. Tudíž dát větší pozornost při sběru penízovek smrkových a podobným rostoucím druhům. Přikládám letošní fotografie.

Posted in Biotox, Mykotoxiny apod.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *