Houby na Hlinecku

Seznam hub část II.

300. Coprinus marculentus Hnojník
301. Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr. hnojník třpytivý
302. Coprinus patouillardii Hnojník
303. Coprinus picaceus hnojník strakatý
304. Coprinus plicatilis Hnojník řasnatý
305. Coprinus radians Hnojník paprskový
306. Coprinus romagnesianus Hnojník Romagnesiho
307. Coprinus silvaticus Hnojník lesní
308. Coprinus stanglianus Hnojník
309. Coprinus subdisseminatus Hnojník
310. Coprinus xanthothrix Hnojník žlutochlupý
311. Cordyceps capitata Housenice hlavatá
312. Cordyceps entomorrhiza Housenice střevlíková
313. Cordyceps militaris Housenice červená
314. Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.ex Fr.) Link housenice cizopasná
315. Cordyceps sphecocephala Housenice vosová
316. Coriolopsis gallica Outkovka francouzská
317. Cortinarius albovariegatus Pavučinec
318. Cortinarius alboviolaceus pavučinec bělofialový
319. Cortinarius anomalus Pavučinec odchylný
320. Cortinarius argutus Pavučinec bledavý
321. Cortinarius armeniacus pavučinec meruňkový
322. Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. pavučinec náramkovitý
323. Cortinarius balteatus pavučinec statný
324. Cortinarius bivelus pavučinec dvojzávojný
325. Cortinarius bolaris (Pers. Ex. Fr.) Fr. pavučinec červenošupinný
326. Cortinarius bulliardii Pavučinec Bulliardův
327. Cortinarius caerulescens (Schaeff.) ex Fr. pavučinec azurový p. modrý
328. Cortinarius candelaris Fr. pavučinec parabolický
329. Cortinarius caninus pavučinec psí
330. Cortinarius cinnabarinus Pavučinec rumělkový
331. Cortinarius cinnamomeobadius R. Henry pavučinec skořicově hnědý
332. Cortinarius cinnamomeoluteus P.D.Orton pavučinec skořicově žlutý
333. Cortinarius cinnamomeus (Fr. Ex Fr.) Fr. pavučinec skořicový
334. Cortinarius claricolor Fr. pavučinec světlobarvý
335. Cortinarius coerulescens Pavučinec modrý
336. Cortinarius collinitus (Fr. ex Fr.) Fr. pavučinec plavooranžový
337. Cortinarius cotoneus Fr. pavučinec vlnatý
338. Cortinarius crocolitus Pavučinec slámožlutý
339. Cortinarius cumatilis pavučinec hnědofialový
340. Cortinarius cyanites pavučinec modravý
341. Cortinarius delibutus Pavučinec natřený
342. Cortinarius duracinus Pavučinec natvrdlý
343. Cortinarius elegantior Pavučinec elegantní
344. Cortinarius erythrinus Pavučinec červenokaštanový
345. Cortinarius evernius Pavučinec blankytný
346. Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. pavučinec příbuzný
347. Cortinarius hemitrichus Pavučinec plstnatý
348. Cortinarius hercynicus (Pers.) Mos. pavučinec hercynský
349. Cortinarius hinnuleus Fr. pavučinec kolouší
350. Cortinarius infractus pavučinec olivový
351. Cortinarius limonius (Fr.ex Ef.) Fr. pavučinec citronově žlutoplavý
352. Cortinarius malachius Pavučinec malachitový
353. Cortinarius mucosus (Bull. ex Fr.) Fr. pavučinec slizký
354. Cortinarius multiformis Pavučinec mnohotvárný
355. Cortinarius odorifer Britz. pavučinec anýzový
356. Cortinarius orellanus (Fr.) Fr. pavučinec plyšový
357. Cortinarius orichalceus Fr. pavučinec nádherný
358. Cortinarius paleaceus Pavučinec plevnatý
359. Cortinarius paleiferus Pavučinec pelargoniový
360. Cortinarius phoeniceus (Bull.) Ex R. Maire pavučinec hnědočervený
361. Cortinarius pholideus pavučinec šupinonohý
362. Cortinarius polymorphus Pavučinec proměnlivý
363. Cortinarius praestans (Cordier) Gill. pavučinec náramkovcový
364. Cortinarius purpurascens pavučinec načervenalý
365. Cortinarius rubellus Cooke pavučinec červenooranžový
366. Cortinarius rufoolivaceus (Pers. ex Fr.) Fr. pavučinec hnědoolivový
367. Cortinarius salor Pavučinec nafialovělý
368. Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) Fr. pavučinec krvavý
369. Cortinarius sebaceus Pavučinec mastkový
370. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill. pavučinec polokrvavý
371. Cortinarius speciosisimus Kueh et Romagn pavučinec výjimečný
372. Cortinarius subfulgens Pavučinec hnědožlutý
373. Cortinarius sulfurinus Pavučinec sírový
374. Cortinarius torvus pavučinec nevlídný
375. Cortinarius traganus (Fr. ex Fr.) Fr. pavučinec kozlí
376. Cortinarius triumphans Pavučinec zlatý
377. Cortinarius trivialis J. Lange pavučinec osikový
378. Cortinarius turmalis Fr. pavučinec podzimní
379. Cortinarius uliginosus Pavučinec bažinný
380. Cortinarius varius (Schaeff. ex Fr.) Fr. pavučinec různý
381. Cortinarius vibratilis Pavučinec míhavý
382. Cortinarius violaceus Pavučinec fialový
383. Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. stroček trubkovitý
384. Craterellus sinuosus stroček kadeřavý
385. Creolophus cirratus (Pers.:Fr.)P.Karst. ježatec různozubý
386. Creopus gelatinosus Masénka rosolovitá
387. Crepidotus applanatus Trepkovitka zploštělá
388. Crepidotus autochtonus Trepkovitka křehká
389. Crepidotus calolepis Trepkovitka šupinkatá
390. Crepidotus carpaticus Trepkovitka karpatská
391. Crepidotus cesatii Trepkovitka Cesatiho
392. Crepidotus crocophyllus Trepkovitka šafránová
393. Crepidotus lundellii Trepkovitka Lundellova
394. Crepidotus luteolus Trepkovitka žlutavá
395. Crepidotus mollis Trepkovitka měkká
396. Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Kumm. trepkovitka měnlivá
397. Crinipelis stipitaria Vlasokožka drsná
398. Cristinia helvetica Kristinie zrnitá
399. Crucibulum Iaeve (Bull. ex DC.) Kambly pohárovka obecná
400. Crustomyces subabruptus Zubatka kostrbatá
401. Cudoniella clavus Vodnička potoční
402. Cyathus olla (Batsch) ex Pers. číšenka hrnečková
403. Cyathus stercoreus Číšenka výkalová
404. Cyathus striatus (Huds.) ex Pers. číšenka rýhovaná
405. Cylindrobasidium evolvens Kornatec rozvitý
406. Cyphellopsis anomala Číšovec nahloučený
407. Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Maubl. zrnivka osinková
408. Cystoderma carcharias (Pers. ex Secr.) Fayod zrnivka žraločí
409. Cystoderma cinnabarinum Maubl. zrnivka rumělková
410. Cystoderma granulosum (Batsch ex Fr.) Fayod zrnivka obecná
411. Cystoderma longisporum ) Heinem. et Tholn. zrnivka dlouhovýtrusá
412. Cystolepiota bucknallii Bedla Bucknallova
413. Cystolepiota seminuda Bedla polonahá
414. Dacrymyces stillatus Kropilka rosolovitá
415. Dacryobolus karstenii Kornatec Karstenův
416. Daedalea confragosa (Bolt. ex Fr.) Fr. síťkovec načervenalý
417. Daedalea quercina (L.) ex Fr. síťkovec dubový
418. Daedaleopsis confragosa Síťkovec načervenalý
419. Daedaleopsis tricolor Síťkovec trojbarevný
420. Daldinia concentrica Sazovka kruhatá
421. Datronia mollis Outkovka měkká
422. Dendrothele acerina Kornatec javorový
423. Dentinum repandum L. Ex. Fr. lišák zprohýbaný
424. Dentinum rufescens lišák ryšavý
425. Dentipellis fragilis Ostnateček křehký
426. Diatrype bullata Korovitka vakovitá
427. Diatrype disciformis Korovitka terčovitá
428. Discina perlata (Fr. ) Fr. destice chřapáčová
429. Disciotis venosa terčovnice síťnatá
430. Disciseda bovista Žaludice tuhá
431. Eccilia rusticoides Hloubenka ladní
432. Elaphomyces granulatus Jelenka obecná
433. Elaphomyces muricatus Jelenka pestrá
434. Encoelia furfuracea Kornice otrubičnatá
435. Endoptychum agaricoides Střechan bedlovitý
436. Enteridium lycoperdon Síťovka pýchavkovitá
437. Entoloma araneosum Závojenka pavučinatá
438. Entoloma bloxamii Závojenka Bloxamova
439. Entoloma clypeatum (L. ex Hook.) Kumm. závojenka podtrnka
440. Entoloma conferendum Závojenka křížovýtrusá
441. Entoloma euchroum Závojenka modrá
442. Entoloma excentricum Závojenka výstředná
443. Entoloma hirtipes Závojenka slanečkovitá
444. Entoloma hirtipes (Schum. ex Fr.) Moser závojenka větší
445. Entoloma incanum Závojenka plavozelená
446. Entoloma lividoalbum Závojenka olovově bílá
447. Entoloma mammosum (Fr.) Hesler závojenka bradavkovitá
448. Entoloma mougeotii Závojenka Mougeotova
449. Entoloma myrmecophilum Závojenka mravencomilná
450. Entoloma nidorosum (Fr.) Quél. závojenka páchnoucí
451. Entoloma nitidum Závojenka lesklá
452. Entoloma pleopodium závojenka játrová
453. Entoloma porphyrophaera Závojenka šedohnědá
454. Entoloma prunuloides (Fr. : Fr.) Quél. závojenka mechovkovitá
455. Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. závojenka vmáčklá
456. Entoloma rhodopolium var. nidorosum Závojenka vmáčklá páchnoucí
457. Entoloma sericellum Závojenka hedvábná
458. Entoloma serrulatum Závojenka pilovitá
459. Entoloma sinuatum (Pers. Ex Fr.) Sing. závojenka olovová
460. Entoloma turbidum Závojenka buřičská
461. Entoloma vernum Závojenka jarní
462. Eutypa spinosa Bradavkatka ostnitá
463. Exidia cartilaginea Černorosol chrupavčitý
464. Exidia pithya Černorosol smrkový
465. Exidia plana Černorosol bukový
466. Exidia recisa Černorosol terčovitý
467. Exidia truncata Černorosol uťatý
468. Exobasidium vaccinii Plíška brusinková
469. Faerberia carbonaria (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. liškovec uhlový
470. Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. pstřeň dubový
471. Flammulina fennae Bas. penízovka letní
472. Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing. penízovka sametonohá
473. Flammulina velutipes var. alba penízovka sametonohá bílá
474. Floccularia rickenii náramkovitka Rickenova
475. Floccularia straminea Náramkovitka žlutavá
476. Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx troudnatec kopytovitý
477. Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný
478. Fomitopsis rosea Trodnatec růžový
479. Fuligo septica Gmelin slizovka tříslová
480. Galerina badipes (Fr.) Kiihn. čepičatka hnědonohá
481. Galerina marginata (Batsch ex Fr.) Sing. čepičatka jehličnatá
482. Galerina paludosa (Fr.) Kuhn. čepičatka močálová
483. Galerina pumila M. Lange Ex Sing. čepičatka helmovkovitá
484. Galerina unicolor Čepičatka jednobarvá
485. Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk lesklokorka tmavá
486. Ganoderma applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. lesklokorka ploská
487. Ganoderma carnosum Lesklokorka jehličnanová
488. Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) P. Karst. lesklokorka lesklá
489. Gastrosporium simplex Prašnatka kořínkatá
490. Geastrum berkeleyi Hvězdovka Berkeleyova
491. Geastrum campestre Hvězdovka drsná
492. Geastrum corollinum Hvězdovka bradavková
493. Geastrum coronatum Hvězdovka tuhová
494. Geastrum fimbriatum Hvězdovka brvitá
495. Geastrum floriforme Hvězdovka kvítkovitá
496. Geastrum fornicatum Hvězdovka klenbová
497. Geastrum hungaricum Hvězdovka uherská
498. Geastrum melanocephalum Hvězdovka vlasohlavá
499. Geastrum minimum Hvězdovka maličká
500. Geastrum pectinatum Hvězdovka dlouhokrká
501. Geastrum quadrifidum Pers. ex Pers. hvězdovka smrková
502. Geastrum rufescens Pers. ex Pers. hvězdovka červenavá
503. Geastrum schmidelii Hvězdovka pastvinná
504. Geastrum striatum Hvězdovka límečková
505. Geastrum triplex Hvězdovka trojitá
506. Geopora arenicola Hrobenka pískomilná
507. Geopyxis alpina Zvoneček alpský
508. Geopyxis carbonaria Zvoneček uhelný
509. Gloeophyllum abietinum Trámovka jedlová
510. Gloeophyllum odoratum Anýzovník vonný
511. Gloeophyllum sepiarium Trámovka plotní
512. Gomphidius glutinosus (Schaeff. ex Fr.) Fr. slizák mazlavý
513. Gomphidius maculatus (Scop. ex Fr.) Fr. slizák skvrnitý
514. Gomphidius roseus (Fr.) P. Karst. slizák růžový
515. Gomphus clavatus (Pers. ex Fr.) S. F. Gray stročkovec kyjovitý
516. Grifola frondosa (Dicks. ex Fr.) S. F. Gray trsnatec lupenitý
517. Gymnopilus hybridus (Fr.:Fr.) Sing. šupinovka pařezová
518. Gymnopilus junonius =spectabilis šupinovka nádherná
519. Gymnopilus sapineus (Fr.) R. Maire šupinovka jedlová
520. Gymnopus acervatus =Collybia acer. Penízovka nahloučená
521. Gymnopus aquosus Penízovka vodnatá
522. Gymnopus confluens =Collybia noc. Penízovka splývavá
523. Gymnopus cookei Penízovka Cookeova
524. Gymnopus dryophilus =Collybia dryo.. Penízovka dubová
525. Gymnopus erythropus Penízovka červenonohá
526. Gymnopus fusipes =Collybia = Rhodocol. fusip. Penízovka vřetenonohá
527. Gymnopus hariolorum Penízovka věštecká
528. Gymnopus peronatus =Collybia peronata penízovka hřebílkatá
529. Gyrodon lividus (Bum. Ex FR.) QUEL podloubník siný
530. Gyromitra esculenta (Pers. ex Pers.) Fr. ucháč obecný
531. Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm ucháč svazčitý
532. Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke ucháč obrovský
533. Gyromitra infula (Schaeff Ex Fr.) Quél. ucháč čepcovitý
534. Gyroporus castaneus hřib kaštanový
535. Gyroporus cyanescens (Bull. ex Fr.) Quél. hřibník siný
536. Hapalopilus croceus Hlinák šafránový
537. Hapalopilus nidulans Hlinák červenající
538. Hapalopilus salmonicolor Hlinák oranžový
539. Hebeloma anthracophilum Slzivka spáleništní
540. Hebeloma circinans Slzivka kruhová
541. Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Quél. slzivka oprahlá
542. Hebeloma festibile Slzivka odporná
543. Hebeloma longicaudum Slzivka dlouhotřeňová
544. Hebeloma radicosum (Bull. ex Fr.) Ricken slzivka kořenatá
545. Hebeloma sacchariolens Quél. slzivka sladkovonná
546. Hebeloma senescens (Batsch) Berk. et Br. slzivka zatvrdlá
547. Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill. slzivka ředkvičková
548. Helvella acetabulum kališník obecný
549. Helvella atra Chřapáč tmavý
550. Helvella costifera Choroš kosťovitý
551. Helvella crispa (Scop.) ex Fr. chřapáč kadeřavý
552. Helvella elastica chřapáč pružný
553. Helvella ephipium Chřapáč sedlový
554. Helvella fusca chřapáč hnědý
555. Helvella lacunosa chřapáč jamkatý
556. Helvella leucomelaena Chřapáč kalíškovitý
557. Helvella macropus Stopečka pýřitá
558. Helvella solitaria Chřapáč Quéletův
559. Hericium clathroides korálovec bukový
560. Hericium coralloides Korálovec jedlový
561. Hericium erinaceus Korálovec ježatý
562. Hericium flagellum =alpestre korálovec jedlový
563. Heterobasidion annosum Kořenovník vrstevnatý
564. Hirneola auricula-judaeBerk. ucho Jidášovo
565. Hohenbuehelia atrocaerulea Hlíva siná
566. Hohenbuehelia geogenia (DC. ex Fr.) Sing. hlíva zemní
567. Hohenbuehelia grisea Hlíva šedá
568. Hohenbuehelia mastrucata Hlíva kožešinová
569. Hohenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz. hlíva plátkovitá
570. Humaria hemisphaerica Bělokosmatka polokulovitá
571. Hydnellum aurantiacum Lošák oranžový
572. Hydnellum caeruleum Lošák blankytný
573. Hydnellum concrescens Lošák pásovaný
574. Hydnellum ferrugineum Lošák rezavý
575. Hydnellum peckii Lošák palčivý
576. Hydnellum suaveolens Lošák libovonný
577. Hydnotria michaelis Oříškovec Michaelov
578. Hydnotria tulasnei Oříškovec Tulasneův
579. Hydnum compactum lošák tuhý
580. Hydnum repandum L. ex Fr. lošák zprohýbaný
581. Hydnum rufescens Pers. lošák ryšavý
582. Hydnum scabrosum (Fr.) P. Karst. lošák hořký
583. Hydropus atramentosus Ronivka sazová
584. Hydropus marginellus Ronivka troudní
585. Hydropus subalpinus Ronivka podhorská
586. Hygrocybe ceracea (Wulfen : Fr.) P. Karst. šťavnatka bledožlutá
587. Hygrocybe coccinea (Schaeff. ex Fr.) Kutnm. Šťavnatka šarlatová
588. Hygrocybe conicus (Scop. Ex Fr.) Fr. šťavnatka kuželovitá
589. Hygrocybe chlorophana (Fr.) P. Karst. šťavnatka citrónová
590. Hygrocybe irrigata =unguinosa Šťavnatka kluzká
591. Hygrocybe laeta šťavnatka veselá
592. Hygrocybe miniatus šťavnatka krvavá
593. Hygrocybe nigrescens šťavnatka černající
594. Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer šťavnatka stálá
595. Hygrocybe pratensis šťavnatka luční
596. Hygrocybe psittacina šťavnatka papouščí
597. Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm. Šťavnatka granátová
598. Hygrocybe quieta (Kuehn.) Sing. šťavnatka klidná
599. Hygrocybe quieta =obrussea Šťavnatka zlatožlutá

Posted in Latinské názvy hub od A-Z


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *